ERP система

ERP система

 ЕРП „ТопБизнес” е специализирана комплексна система за цялостното управление, анализ и контрол на финансовите и производствените процеси.