За нас

Предметът на дейност на фирма ImPas®RT е: проектиране, разработване и внедряване на приложни програмни продукти и системи, съобразени с конкретните изисквания на клиента.

• Изграждане на цялостни управленски системи на територията на фирмата възложител, консултации, обучение и гаранционна поддръжка.

• Счетоводни консултации и цялостно счетоводно обслужване на фирми. Фирмата е създадена през 1999 година и има разработени и внедрени софтуерни системи за управление в над 150 предприятия с различен род дейности.