Ние правим софтуерa за Вашия бизнес

Предметът на дейност на фирма ImPas®RT е: проектиране, разработване и внедряване на приложни програмни продукти и системи, съобразени с конкретните изисквания на клиента. Изграждане на цялостни управленски системи на територията на фирмата възложител, консултации, обучение и гаранционна поддръжка.  Счетоводни консултации и цялостно счетоводно обслужване на фирми. Фирмата е създадена през 1999 година и има разработени и внедрени софтуерни системи за управление в над 150 предприятия с различен род дейности.

 • ERP система


  ЕРП„ТопБизнес – Винопроизводство” е специализирана комплексна система за цялостното управление, анализ и контрол на финансовите ...

 • ТРЗ


  ПП “ТопБизнес–ТРЗ” система за управление на човешките ресурси и работната заплата – Поддържане картотеката на ...

 • ФСД


  ПП “ТопБизнес–ФСД” система за счетоводство и управление, съобразена с изискванията на националните и международните ...

 • СКЛАД


  ПП ”ТопБизнес Склад" система за организиране на производството на продукти чрез разпад на наличните суровини и материали. Дава ...

 • БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ


  ПП “ТопБизнес–Банкови документи” система за изготвяне на платежни документи – Номенклатура на банки, контрагенти, ...

 • ДАНЪЧЕН СКЛАД


  ПП “ТопБизнес–Данъчен склад” система за следене движението на акцизни стоки в данъчен склад с алкохол и алкохолни ...

 • РЕСТОРАНТ


  ПП “ТопБизнес- Ресторант ” е система за обслужване работата в заведения за обществено хранене - ресторант, закусвалня, стол и др. ...