ERP система

ERP система

 ЕРП „ТопБизнес – Винопроизводство” е специализирана комплексна система за цялостното управление, анализ и контрол на финансовите и производствените процеси във винарската промишленост..