СКЛАД

СКЛАД

ПП ”ТопБизнес Склад"
система за организиране на производството на продукти чрез разпад на наличните суровини и материали. Дава възможност за проследяемост на вложените суровини до крайните продукти чрез индивидуални партиди.