РЕСТОРАНТ

РЕСТОРАНТ

ПП “ТопБизнес- Ресторант ” е система за обслужване работата в заведения за обществено хранене - ресторант, закусвалня, стол и др.

- Номенклатури на продукти, ястия, стоки, доставчици и др.
- Рецептурник – вложени продукти

- Следене движението на продуктите, стоките и ястията - наличност, доставки, продажби, брак и др.
- Ведомости за движението на продуктите
- Критични количества

- Справки за реализираните артикули и др.