ДАНЪЧЕН СКЛАД

ДАНЪЧЕН СКЛАД

ПП “ТопБизнес–Данъчен склад”

 

система за следене движението на акцизни стоки в данъчен склад с алкохол и алкохолни напитки

 

– Изготвяне на документи по Закона за акцизите и данъчните складове

 

– Номенклатури на акцизни групи, акцизни артикули, бандероли и видове документи

 

– Отразяване движението на акцизните стоки и бандероли

 

– Дневник на складовата наличност – печат

 

– Експорт на дневника – XML файл

 

– Изготвяне на акцизна данъчна декларация – печат

 

– Експорт на декларацията

 

– XML файл

 

– Издаване на АДД и ПАД !!! Печат върху обикновена хартия формат А4