БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПП “ТопБизнес–Банкови документи”

система за изготвяне на платежни документи

– Номенклатура на банки, контрагенти, пояснителен текст, видове плащания за НАП
– Запис на документи за последващо използване
– Видове документи:
преводно нареждане/вносна бележка – Бюджет – едноредово
преводно нареждане/вносна бележка – Бюджет – многоредово
нареждане за кредитен превод
нареждане за директен дебит
вносна бележка
нареждане разписка

!!! Печат върху обикновена хартия формат А4